dzielnicowa kategoria: wydarzenie Nadodrza

Podstawowa kategoria dla Wydarzeń – konieczna aby Wydarzenie mogło być wyświetlane na stronie „Wydarzenia Nadodrza”.


>> Zapraszamy na spotkanie do „Kawiarenki Sąsiedzkiej”. Spotykamy się przy kawie i cieście, oraz zapraszamy gości specjalnych. Wykłady, dyskusje, pokazy filmowe. O mieście, przestrzeni, animacji lokalnej. Tym razem porozmawiamy o historiach mieszkańców Wrocławia. Pretekstem do dyskusji są zbiory opowieści sąsiedzkich z dwóch osiedli Wrocławia – Nadodrza oraz Przedmieścia Oławskiego. Te […]

Historie mówione Wrocławia – Nadodrze i Przedmieście Oławskie